Idea

Wręczanie nagród “Laudacji Studenckich” zrodziło się z potrzeby wyrażenia wdzięczności osobom, których pomoc i troska umożliwia studentom i studentkom Uniwersytetu Jagiellońskiego realizację ich projektów oraz przyczynia się do inicjowania i upowszechniania prostudenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej. 

Ważnym i niezmiennym aspektem jest fakt, iż to Wy – studenci i studentki UJ – decydujecie zarówno w kwestii zgłaszanych nominacji, jak i samego głosowania wskazując pracowników uczelni, których pragniecie wyróżnić. 

Sama nazwa wydarzenia i nagrody Samorządu Studentów UJ nawiązują do praktyki wygłaszanej laudacji (łac. laudo, laudare – chwalić), czyli mowy pochwalnej czytanej na cześć osób, którym przyznano tytuł profesora, doktora honoris causa czy inne prestiżowe wyróżnienia. 

plakat

Regulamin

Regulamin dostępny jest formacie PDF

Harmonogram

do 01.06 23:59 - zgłoszenia, potwierdzenia i akceptacje
08.06 - 09.06 - głosowanie w USOSweb
Z uwagi na problemy techniczne głosowanie zostało przesunięte o jeden dzień!
14.06 - wręczenie nagród

Jak głosować?

Głosowanie odbywa się za pomocą USOSWeb.

Kategorie

Mentor studenta

Nagroda „Mentora Studenta” przyznawana jest dydaktykowi akademickiemu lub dydaktyczce akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, za wyjątkową troskę o dobro studentów oraz żywe zainteresowanie ich wszechstronnym rozwojem – zarówno intelektualnym, jak i społecznym. Swoim działaniem motywuje i inspiruje studentów naszej Alma Mater.

Pomocna dłoń

Nagroda „Pomocna dłoń” wręczana jest pracownikowi lub pracowniczce Uniwersytetu Jagiellońskiego, który/a w swojej codziennej pracy wykazuje postawę prostudencką. To wyraz wdzięczności za wyrozumiałość i pomoc okazywaną studentom w ich indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania administracji uczelni.

Laudacja honorowa

Nagrodę otrzymuje osoba, która w swojej działalności na rzecz studentów w szczególny sposób przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej. W tej kategorii laureat zostanie wybierany przez Kapitułę.

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów są możliwe drogą elektroniczną poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl, a następnie poparcie przesłanej kandydatury przez inne osoby. Zgłaszać kandydatów może Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, bądź grupa studentów licząca co najmniej 20 popierających.

DLA WYDZIAŁOWYCH RAD SAMORZĄDU STUDENTÓW UJ
 1. Przewodniczący/a WRSS zgłasza kandydata w kategorii Mentor Studenta lub Pomocna Dłoń wysyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy na e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl. Zgłoszenie musi zostać wysłane z maila @student.uj.edu.pl!
 2. Aby zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane:
  1. minimum 2 innych członków mandatowych danej WRSS musi przesłać maila o treści „Popieram zgłoszenie [imię i nazwisko kandydata] przesłane przez mojego Przewodniczącego/moją Przewodniczącą WRSS Wydziału [nazwa wydziału] UJ.”. Poparcie musi zostać przesłane z maila w domenie @student.uj.edu.pl.
  2. zgłoszony kandydat musi przesłać maila z potwierdzeniem i akceptacją jego kandydatury zawartej w przesłanym formularzu zgłoszeniowym „Potwierdzam i akceptuję moją kandydaturę do tegorocznych Laudacji Studenckich zgłoszoną przez [imię i nazwisko zgłaszającego]”. Kontakt z kandydatem, by potwierdził swoją kandydaturę jest po stronie osoby zgłaszającej. Akceptacja musi zostać przesłana z maila w domenie @uj.edu.pl na adres e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl,
  3. zgłaszający musi do 1 czerwca przesłać na nasz adres mailowy oficjalny tekst laudacji (od 300 do max. 350 słów). Przykładowe treści laudacji z poprzednich lat znajdują się w zakładce „poprzednie edycje”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WRSS
Wszystkie zgłoszenia, potwierdzenia i akceptacje należy wysłać do 1 CZERWCA do 23:59.


DLA GRUPY 20 STUDENTÓW
 1. Jedna osoba zgłasza kandydata w kategorii Mentor Studenta lub Pomocna Dłoń wysyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy na e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl. Zgłoszenie musi zostać wysłane z maila @student.uj.edu.pl!
 2. Aby zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane:
  1. minimum 20 innych studentów musi przesłać maila o treści „Popieram zgłoszenie [imię i nazwisko kandydata] przesłane przez [imię i nazwisko studenta, który wysłał formularz zgłoszeniowy]”. Poparcia muszą zostać przesłane z maila w domenie @student.uj.edu.pl,
  2. zgłoszony kandydat musi przesłać maila z potwierdzeniem i akceptacją jego kandydatury zawartej w przesłanym formularzu zgłoszeniowym „Potwierdzam i akceptuję moją kandydaturę do tegorocznych Laudacji Studenckich zgłoszoną przez [imię i nazwisko zgłaszającego]”. Kontakt z kandydatem, by potwierdził swoją kandydaturę jest po stronie osoby zgłaszającej. Akceptacja musi zostać przesłana z maila w domenie @uj.edu.pl na adres e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl,
  3. zgłaszający musi do 1 czerwca przesłać na nasz adres mailowy oficjalny tekst Laudacji (od 300 do max. 350 słów). Przykładowe treści laudacji z poprzednich lat znajdują się w zakładce „poprzednie edycje”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA GRUPY STUDENTÓW
Wszystkie zgłoszenia, potwierdzenia i akceptacje należy wysłać do 1 CZERWCA do 23:59.

Głosowanie

Głosowanie w tegorocznej edycji Laudacji Studenckich rozpocznie się 8 czerwca (środa) o godzinie 8.00, a zakończy 9 czerwca (czwartek). Każdy student dysponuje jednym głosem w każdej z kategorii – Pomocna Dłoń (pracownicy administracyjni) oraz Mentor Studenta (pracownicy dydaktyczni). Tajne głosowanie odbywa się za pomocą modułu „Wybory” w portalu USOSweb. Głosować mogą wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrodę otrzymają pracownicy z największą liczbą głosów w danej kategorii.

 1. Zaloguj się do portalu USOSweb
 2. Kliknij w zakładkę DLA WSZYSTKICH, a następnie po lewej stronie w moduł WYBORY lub kliknij TUTAJ.
 3. Przejdź do głosowania klikając przy wybranej kategorii ("Laudacje Studenckie 2021 – Pomocna Dłoń" lub "Laudacje Studenckie 2021 – Mentor Studenta”) GŁOSUJ.
 4. Wypełnij kartę do głosowania zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.
 5. Zatwierdź swój wybór przyciskiem ODDAJ GŁOS.

Poprzednie edycje