IDEA

Wręczanie nagród “Laudacji Studenckich” zrodziło się z potrzeby wyrażenia wdzięczności osobom, których pomoc i troska umożliwia studentom i studentkom Uniwersytetu Jagiellońskiego realizację ich projektów oraz przyczynia się do inicjowania i upowszechniania prostudenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej. 

Ważnym i niezmiennym aspektem jest fakt, iż to Wy – studenci i studentki UJ – decydujecie zarówno w kwestii zgłaszanych nominacji, jak i samego głosowania wskazując pracowników uczelni, których pragniecie wyróżnić. 

Sama nazwa wydarzenia i nagrody Samorządu Studentów UJ nawiązują do praktyki wygłaszanej laudacji (łac. laudo, laudare – chwalić), czyli mowy pochwalnej czytanej na cześć osób, którym przyznano tytuł profesora, doktora honoris causa czy inne prestiżowe wyróżnienia. 

LAUDACJE STUDENCKIE
ONLINE 2021

Ze względu na wyjątkową sytuację, która zobowiązuje nas do pozostania w domach, w tym roku ceremonia wręczania Laudacji Studenckich przyjmie unikatową formę bankietu dla osób nagrodzonych laudacją – zwycięskie laudacje odczytane zostaną podczas nagranego filmu podsumowującego dostępnego na naszym fanpage’u, natomiast statuetki będą wręczone laureatom osobiście podczas bankietu.

KATEGORIE

Nagroda „Mentora Studenta” przyznawana jest dydaktykowi akademickiemu lub dydaktyczce akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, za wyjątkową troskę o dobro studentów oraz żywe zainteresowanie ich wszechstronnym rozwojem – zarówno intelektualnym, jak i społecznym.  Swoim działaniem motywuje i inspiruje studentów naszej Alma Mater.

Nagroda „Pomocna dłoń” wręczana jest pracownikowi lub pracowniczce Uniwersytetu Jagiellońskiego, który/-a w swojej codziennej pracy wykazuje postawę prostudencką. To wyraz wdzięczności za wyrozumiałość i pomoc okazywaną studentom w ich indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania administracji uczelni.   

Nagrodę otrzymuje osoba, która w swojej działalności na rzecz studentów w szczególny sposób przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej. W tej kategorii laureat zostanie wybierany przez Kapitułę. 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Zgłoszenia kandydatów są możliwe drogą elektroniczną poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl, a następnie poparcie przesłanej kandydatury przez inne osoby. Zgłaszać kandydatów może Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, bądź grupa studentów licząca co najmniej 20 popierających.

Wszystkie zgłoszenia, potwierdzenia i akceptacje należy wysłać do 2 CZERWCA do 23:59.

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW UJ – JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATA W WYBRANEJ KATEGORII? DO 2 CZERWCA!

 1. Przewodniczący/-a WRSS zgłasza kandydata w kategorii Mentor Studenta lub Pomocna Dłoń wysyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy na e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl. Zgłoszenie musi zostać wysłane z maila @student.uj.edu.pl!
 2. Aby zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane:

  a) minimum 2 innych członków mandatowych danej WRSS musi przesłać maila o treści „Popieram zgłoszenie [imię i nazwisko kandydata] przesłane przez mojego Przewodniczącego/moją Przewodniczącą WRSS Wydziału [nazwa wydziału] UJ.”. Poparcie musi zostać przesłane z maila w domenie @student.uj.edu.pl.

  b) zgłoszony kandydat musi przesłać maila z potwierdzeniem i akceptacją jego kandydatury zawartej w przesłanym formularzu zgłoszeniowym „Potwierdzam i akceptuję moją kandydaturę do tegorocznych Laudacji Studenckich zgłoszoną przez [imię i nazwisko zgłaszającego]”. Kontakt z kandydatem, by potwierdził swoją kandydaturę jest po stronie osoby zgłaszającej. Akceptacja musi zostać przesłana z maila w domenie @uj.edu.pl na adres e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl,

  c) zgłaszający musi do 2 czerwca przesłać na nasz adres mailowy oficjalny tekst laudacji (od 300 do max. 350 słów). Przykładowe treści laudacji z poprzednich lat znajdują się w zakładce „poprzednie edycje”.

Wszystkie zgłoszenia, potwierdzenia i akceptacje należy wysłać do 2 CZERWCA do 23:59.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WRSS 

Wszystkie zgłoszenia, potwierdzenia i akceptacje należy wysłać do 2 CZERWCA do 23:59.

GRUPA STUDENTÓW – JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATA W WYBRANEJ KATEGORII?

 1. Jedna osoba zgłasza kandydata w kategorii Mentor Studenta lub Pomocna Dłoń wysyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy na e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl. Zgłoszenie musi zostać wysłane z maila @student.uj.edu.pl!
 2. Aby zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane:

  a) minimum 20 innych studentów musi przesłać maila o treści „Popieram zgłoszenie [imię i nazwisko kandydata] przesłane przez [imię i nazwisko studenta, który wysłał formularz zgłoszeniowy]”. Poparcia muszą zostać przesłane z maila w domenie @student.uj.edu.pl,

  b) zgłoszony kandydat musi przesłać maila z potwierdzeniem i akceptacją jego kandydatury zawartej w przesłanym formularzu zgłoszeniowym „Potwierdzam i akceptuję moją kandydaturę do tegorocznych Laudacji Studenckich zgłoszoną przez [imię i nazwisko zgłaszającego]”. Kontakt z kandydatem, by potwierdził swoją kandydaturę jest po stronie osoby zgłaszającej. Akceptacja musi zostać przesłana z maila w domenie @uj.edu.pl na adres e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl,

  c) zgłaszający musi do 2 czerwca przesłać na nasz adres mailowy oficjalny tekst Laudacji (od 300 do max. 350 słów). Przykładowe treści laudacji z poprzednich lat znajdują się w zakładce „poprzednie edycje”.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA GRUPY STUDENTÓW

  

GŁOSOWANIE

Głosowanie w tegorocznej edycji Laudacji Studenckich rozpocznie się 2 czerwca (wtorek) o godzinie 8.00, a zakończy 8 czerwca (poniedziałek). Każdy student dysponuje jednym głosem w każdej z kategorii – Pomocna Dłoń (pracownicy administracyjni) oraz Mentor Studenta (pracownicy dydaktyczni). 

Tajne głosowanie odbywa się za pomocą modułu „Wybory” w portalu USOSweb. 

Głosować mogą wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrodę otrzymają pracownicy z największą liczbą głosów w danej kategorii.